TechnoThursday: IZPUŠNI SISTEM

Izpušni sistem skrbi za odvajanje plinov izven vozila. Zaradi povečanja volumna cilindra in spremembe 0c83b3fff5karoserije v monokok se je moral izpušni sistem prilagoditi novim razmeram.

Upoštevale so se naslednje predpostavke:
· Izboljšava odvajanja plinov
· Čim krajša cev znotraj monokoka, ker sistem greje notranjost vozila

Vse skupaj se je začelo s simulacijami v programskem paketu AVL, katerega podjetje že od začetka pomaga s svojim sponzoriranjem. S preizkušanjem različnih premerov cevi smo dobili okvirne rezultate, katere smo uporabili za praktično testiranje v laboratoriju. Zahvaljujoč zvestemu sponzorju Akrapovič,
nam je bilo omogočeno testiranje več konceptov izpušnih cevi. Testirali so se trije različni premeri.a8e023b259
Sam sistem je sestavljen iz dveh delov: cevi in lonca. Cev je dolga približno 550mm in je deljena na dva dela, zaradi lažje montaže v monokok, ker je luknja v monokoku, skozi katero gre cev, premajhna, da bi šla celotna cev skozi. Na samo cev so navarjeni nastavek za lambdo, ki meri elemente plina – specifično prisotnost CO2 in nastavek za termočlen, ki meri temperaturo izpuha. Z virtualnimi in fizičnimi testi smo prišli do optimalnega premera cevi.
Letos je bila dodana nenadna razširitev cevi ali „stopnica“, ki je
opravljala funkcijo resonatorja in zaradi efekta turbulence na
razširitvi povzroča vračanje tlačnih valov nazaj do izpušnih ventilov.
Ti naj bi ob določenih vrtljajih pripomogli k ustvarjanju podtlaka tik
ob ventilih, kar posledično povzroči dodaten vakuumski efekt za boljše odvajanje plinov iz motorja. Do efekta pride pri točno določenih obratih
za podano dolžino cevi do „stopnice“. V osnovi je odvisno od valovne dolžine tlačnega vala, le-ta
pa je odvisna od temperature plina in obratov ali frekvence motorja.Če obrati niso v skladu z dolžino cevi do „stopnice“,ne pride do vakuumskega efekta temveč izpuh celo zaduši, kar ni dobro.ad716f24e5
Tako se je porodila ideja o variabilnem izpuhu, ki pa je še kompleksnejši za naše razmere, pa tudi časa razvoj le tega ni bilo dosti. Problem je predvsem tesnjenje in kontroliranje dolžine cevi glede na obrate motorja. Koncept lovljenja tlačnih valov bo verjetno prišel do uresničitve naslednja leta.
Podjetje Akrapovič nam je sponzoriralo titanove cevi in vse potrebne komponente za izdelavo prototipov za testiranje in originala, ki je uporabljen na vozilu. Z njihovo pomočjo smo prišli do optimalnih rezultatov in rešitve našega izpušnega sistema.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so nam omogočili
uresničitev projekta v upanju še na nadaljnje sodelovanje.