Testiranje zmečkljive cone v podjetju Altran Concept Tech GmbH

Ena izmed ključnih lastnosti v Formuli Student je varnost. Varnost nam zagotavlja strog pravilnik, ki ga izda organizacija Formula Student. Ta pravilnik je zelo strikten in zahteva varnostne elemente na dirkalniku: zmečkljivo cono na čelu avtomobila, varnostne pasove po dirkaških standardih in dovolj tog stranski del šasije ter dva varnostna loka. Vsi ti elementi zagotavljajo zaščito v primeru kakršnegakoli srečanja s stacionarnih predmetom. Posledično, zadostno varnost voznika, da lahko na tekmovanju pokaže vso zmogljivost avtomobila in ga pri tem ne omejuje strah pred nezgodo.

Zmečkljiva cona mora biti pred voznikom, da zagotovi absorbcijo energije, ki se pojavi v trenutku trka pri vožnji naprej.

1

Testiranja zmečkljive cone so velik finančni zalogaj, zato nudi organizacija Formula Student že primerno dimenzionirano zmečkljivo cono. V našem primeru pa nam je podjetje Altran Concept Tech GmbH omogočilo testiranje več različnih dizajnov zmečkljive cone.

Do treh dizajnov smo prišli z numeričnimi simulacijami, ki so bile izvedene že v preteklosti in fizičnimi preizkusi na manjših poenostavljenih modelih. Med dizajni so bile razlike v materialih iz katerih so narejeni elementi in njihovi sestavi.

2

Altran Concept Tech GmbH je podjetje, ki se ukvarja s simulacijami, izvedbo in preučevanjem trkov vozil. Za en dan smo zasedli njihovo testno stezo, katera je namenjena za čelne in stranske trke dveh vozil oziroma čelni trk v mirujoči objekt. Sami smo uporabili konfiguracijo trka v mirujoči objekt. Z zaposlenimi, ki so zadolženi za testno stezo smo pripravili merilno opremo, stehtali in priredili maso vozička ter pripravili steno s sprožilci merjenja.

3

Trk je bil posnet iz več kotov z kamerami, ki imata visoko hitrost zajemanja slik. Z posnetki hitrih kamer smo lahko določili največjo deformacijo zmečkljive cone, ki ni trajna in zato je ne moremo izmeriti po trku. Sam koncept je zasnovan tako, da je zmečkljiva cona privijačena na sam voziček in se po trku zamenja z drugim dizajnom zmečkljivo cono. Ko smo deformirali vse tri dizajne je bila potrebna še obdelava podatkov in priprava poročila za vsa tekmovanja katera bomo obiskali z GPE18.

4 5

 

 

 

 

 

Tesitranje v Altran Concept Tech GmbH lahko označimo kot uspešno, saj smo dobili dva primerna dizajna od treh. Izbran je bil dizajn z nižjo maso.
Ekipa GPE se zahvaljuje vodstvu podjetja katero nam je odstopilo testno stezo in njihove uslužbence, kateri so poskrbeli za realne rezultate in gladek potek testiranja.